ข่าวประชาสัมพันธ์

  • หน้าหลัก
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวกิจกรรม
  • คณะเภสัชศาสตร์ จัดโครงการ สวดมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

คณะเภสัชศาสตร์ จัดโครงการ สวดมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่โพสต์ 19/09/2560

เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2560 คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของเภสัชศาสตร์ ได้จัดโครงการ 
สวดมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์อันหาที่สุดมิได้
ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 5/2560 (วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2560) 
เห็นชอบให้ทุกส่วนงานให้ความร่วมมือในการจัดโครงการสวดมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ ห้องกระจก PH10101RX คณะเภสัชศาสตร์

แกลลอรี่


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง