ข่าวประชาสัมพันธ์

  • หน้าหลัก
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวกิจกรรม
  • การลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรกับมหาวิทยาลัยบูรพา

การลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรกับมหาวิทยาลัยบูรพา

วันที่โพสต์ 07/06/2560

การลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรกับมหาวิทยาลัยบูรพา

6 มิ.ย.60 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร นำโดย นพ.จรัญ บุญฤทธิการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ พร้อมด้วย ภญ.โสภิต บุษยะจารุ หัวหน้างานฝ่ายผลิต กลุ่มงานเภสัชกรรม และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นำโดย ภญ.รศ.ดร.มยุรี ตันติสิระ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ และ ภก.ผศ.ดร.บุญดิศย์ วงศ์ศักดิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาสมุนไพรไทยอย่างครบวงจร 

นพ.จรัญ กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้จะมีการวิจัยและพัฒนาโดยใช้พืชสมุนไพรในท้องถิ่นภาคตะวันออก โดยทั้งสองฝ่ายได้มีการสนับสนุน แลกเปลี่ยน ด้านบุคลากร เครื่องมือและเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านวิชาการ และสามารถนำผลงานวิจัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน มุ่งสู่การเป็นผู้นำด้านสมุนไพรไทยในอาเซียนต่อไป

ภาพข่าวจาก: http://www.naewna.com

แกลลอรี่


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง