ข่าวประชาสัมพันธ์

  • หน้าหลัก
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวกิจกรรม
  • ผู้บฎิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมด้วยผู้บริหาร เข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการบริหารงาน

ผู้บฎิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมด้วยผู้บริหาร เข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการบริหารงาน

วันที่โพสต์ 10/02/2560

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศง 2560 คณะเภสัชศาสตร์ ได้ต้อนรับผู้บฎิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมด้วยผู้บริหาร ในการเข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการบริหารงาน ณ อาคารปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนและห้องปฎิบัติการผลิตยา คณะเภสัชศาสตร์ โดยในงานผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี ได้เปิดโอกาสให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนได้สอบถามแลกแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

แกลลอรี่


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง