ข่าวประชาสัมพันธ์

  • หน้าหลัก
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวการศึกษา
  • คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

วันที่โพสต์ 04/07/2560

คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการและการจัดการทางเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) พ.ศ. ๒๕๕๘  
ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

รายละเอียดดังเอกสารแนบ

แกลลอรี่


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง