ข่าวประชาสัมพันธ์

  • หน้าหลัก
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวการศึกษา
  • คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ หลักสูตร หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต

คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ หลักสูตร หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต

วันที่โพสต์ 21/06/2560

คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
หลักสูตร หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิตสาขาวิทยาการและการจัดการทางเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) พ.ศ. 2558 (เหมาจ่าย)
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

รายละเอียดดังเอกสารแนบ

แกลลอรี่


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง