ข่าวประชาสัมพันธ์

  • หน้าหลัก
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวการศึกษา
  • ระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

ระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่โพสต์ 14/02/2560

ระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ -16 มิถุนายน พ.ศ.2560

** สมัครด้วยตนเอง ณ คณะเภสัชศาสตร์ เท่านั้น **

ดังเอกสารแนบ

แกลลอรี่


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง