ตอบคำถามทางยา ( ห้องกลาง(ทั่วไป) )


<< กรุณาใช้ถ้อยคำสุภาพ >>กระทู้ที่ กระทู้ / Topic วันที่ตอบล่าสุด อ่าน / ตอบ
1
โดย นิสภานันต์ [วันที่ 13/7/2561 เวลา 22:24 น.]
ยังไม่มีผู้ตอบ 95 / 0
2
โดย อุทัยวรรณ ทออิ่ม [วันที่ 1/2/2561 เวลา 15:41 น.]
ยังไม่มีผู้ตอบ 115 / 0
3
โดย พรเพชร [วันที่ 9/1/2561 เวลา 20:29 น.]
ยังไม่มีผู้ตอบ 72 / 0
4
โดย สุชาดา [วันที่ 9/1/2561 เวลา 16:17 น.]
วันที่ 11/2/2561 เวลา 20:49 น. 101 / 1
5
โดย Rathanathus Khunkitti [วันที่ 16/12/2560 เวลา 01:44 น.]
ยังไม่มีผู้ตอบ 91 / 0
6
โดย Rathanathus Khunkitti [วันที่ 16/12/2560 เวลา 01:37 น.]
ยังไม่มีผู้ตอบ 75 / 0
7
โดย Anusorn Thampithak [วันที่ 17/11/2560 เวลา 18:12 น.]
วันที่ 17/11/2560 เวลา 18:26 น. 111 / 1
8
โดย Anusorn Thampithak [วันที่ 17/11/2560 เวลา 18:06 น.]
วันที่ 17/11/2560 เวลา 18:21 น. 100 / 1
9
โดย ณัฏฐกิตติ์ พุ่มอินทร์ [วันที่ 10/10/2560 เวลา 15:44 น.]
ยังไม่มีผู้ตอบ 189 / 0
10
โดย ฐิติรัตน์ วรศักดิ์ [วันที่ 24/9/2560 เวลา 22:34 น.]
วันที่ 24/9/2560 เวลา 22:48 น. 1732873 / 13
11
โดย ฐิติรัตน์ วรศักดิ์ [วันที่ 24/9/2560 เวลา 22:33 น.]
วันที่ 24/9/2560 เวลา 22:40 น. 85 / 1
12
โดย อภิสรา นาดีนอก [วันที่ 21/9/2560 เวลา 16:29 น.]
วันที่ 21/9/2560 เวลา 16:32 น. 4758665 / 1
13
โดย อภิสรา นาดีนอก [วันที่ 21/9/2560 เวลา 15:51 น.]
วันที่ 21/9/2560 เวลา 16:27 น. 75 / 1
14
โดย อาภิสรา ต่อฑีฆะ [วันที่ 21/9/2560 เวลา 10:30 น.]
วันที่ 29/9/2560 เวลา 20:08 น. 83 / 1
15
โดย อาภิสรา ต่อฑีฆะ [วันที่ 21/9/2560 เวลา 10:22 น.]
วันที่ 29/9/2560 เวลา 20:18 น. 184 / 2
16
โดย พรรวินท์ กลางณรงค์ [วันที่ 20/9/2560 เวลา 17:15 น.]
วันที่ 20/9/2560 เวลา 17:23 น. 153 / 1
17
โดย พรรวินท์ กลางณรงค์ [วันที่ 20/9/2560 เวลา 17:13 น.]
วันที่ 20/9/2560 เวลา 17:21 น. 118 / 1
18
โดย สาริศา ยิ้มเจริญ [วันที่ 20/9/2560 เวลา 12:44 น.]
วันที่ 25/9/2560 เวลา 15:05 น. 111 / 1
19
โดย สาริศา ยิ้มเจริญ [วันที่ 20/9/2560 เวลา 12:41 น.]
วันที่ 20/9/2560 เวลา 12:58 น. 91 / 1
20
โดย ชินภัทร์ วิรัตน์ชยางกูร [วันที่ 20/9/2560 เวลา 00:39 น.]
วันที่ 21/9/2560 เวลา 01:49 น. 212 / 1
21
โดย ชินภัทร์ วิรัตน์ชยางกูร [วันที่ 20/9/2560 เวลา 00:36 น.]
วันที่ 21/9/2560 เวลา 01:41 น. 81 / 1
22
โดย ศุภมน คูหาทอง [วันที่ 19/9/2560 เวลา 22:56 น.]
ยังไม่มีผู้ตอบ 106 / 0
23
โดย ศุภมน คูหาทอง [วันที่ 19/9/2560 เวลา 22:49 น.]
ยังไม่มีผู้ตอบ 2806073 / 0
24
โดย ศุภมน คูหาทอง [วันที่ 19/9/2560 เวลา 22:37 น.]
ยังไม่มีผู้ตอบ 7124089 / 0
25
โดย ธัชกร โอฬารวงศ์ [วันที่ 19/9/2560 เวลา 22:11 น.]
ยังไม่มีผู้ตอบ 1059 / 0
26 10121985
โดย บุษราคัม รุ่งแจ้ง [วันที่ 19/9/2560 เวลา 22:09 น.]
ยังไม่มีผู้ตอบ 6814617 / 0
27
โดย ธัชกร โอฬารวงศ์ [วันที่ 19/9/2560 เวลา 22:07 น.]
ยังไม่มีผู้ตอบ 88 / 0
28
โดย Laksamee Worayutthakarn [วันที่ 19/9/2560 เวลา 21:53 น.]
วันที่ 19/9/2560 เวลา 22:19 น. 121 / 1
29
โดย Arada Ngarmlamiad [วันที่ 19/9/2560 เวลา 21:50 น.]
วันที่ 19/9/2560 เวลา 22:01 น. 102 / 1
30
โดย Laksamee Worayutthakarn [วันที่ 19/9/2560 เวลา 21:49 น.]
วันที่ 19/9/2560 เวลา 22:13 น. 3749594 / 1
31
โดย Phatcharat Lueangworachartkul [วันที่ 19/9/2560 เวลา 21:32 น.]
วันที่ 19/9/2560 เวลา 21:44 น. 102 / 1
32
โดย อัญชิษฐา รามนัฏ [วันที่ 19/9/2560 เวลา 21:24 น.]
วันที่ 19/9/2560 เวลา 21:41 น. 96 / 1
33
โดย อัญชิษฐา รามนัฏ [วันที่ 19/9/2560 เวลา 21:19 น.]
วันที่ 19/9/2560 เวลา 21:34 น. 98 / 1
34
โดย Supanat Kasemsantinawin [วันที่ 19/9/2560 เวลา 20:56 น.]
วันที่ 19/9/2560 เวลา 21:18 น. 97 / 1
35
โดย Supanat Kasemsantinawin [วันที่ 19/9/2560 เวลา 20:52 น.]
ยังไม่มีผู้ตอบ 449 / 1
36
โดย นสภ.ณัฐสิทธิ์ เสงี่ยมพงษ์ [วันที่ 19/9/2560 เวลา 20:11 น.]
วันที่ 19/9/2560 เวลา 20:20 น. 96 / 1
37
โดย นสภ.ณัฐสิทธิ์ เสงี่ยมพงษ์ [วันที่ 19/9/2560 เวลา 20:10 น.]
วันที่ 19/9/2560 เวลา 20:23 น. 92 / 2
38
โดย สิทธวัฒน์ รักชอบ [วันที่ 19/9/2560 เวลา 20:08 น.]
วันที่ 19/9/2560 เวลา 20:22 น. 96 / 1
39
โดย สิทธวัฒน์ รักชอบ [วันที่ 19/9/2560 เวลา 20:05 น.]
วันที่ 19/9/2560 เวลา 20:19 น. 94 / 1
40
โดย เภสัชกร รพ [วันที่ 19/9/2560 เวลา 19:33 น.]
วันที่ 17/11/2560 เวลา 17:59 น. 102 / 1
41
โดย Sasipawan [วันที่ 19/9/2560 เวลา 19:25 น.]
วันที่ 17/11/2560 เวลา 17:56 น. 96 / 1
42
โดย view [วันที่ 19/9/2560 เวลา 17:51 น.]
วันที่ 19/9/2560 เวลา 17:56 น. 146 / 1
43
โดย นางสาวสุดใจ ไทรงาม [วันที่ 19/9/2560 เวลา 16:52 น.]
วันที่ 19/9/2560 เวลา 17:32 น. 108 / 1
44
โดย นางสดใส ใจรื่นเริง [วันที่ 19/9/2560 เวลา 16:48 น.]
วันที่ 19/9/2560 เวลา 17:27 น. 163 / 1
45 ภาวะ DM ทำให้เกิด lactic acidosis แต่ metformin มีข้อมูลการเกิด lactic acidosis เช่นกัน dose ที่ใช้อยู่ระหว่างไม่เกิน 2000-2550 mg/dayต้องการทราบแนวทางการให้ยาผู้ป่วยควรเป็นอย่างไร
โดย Witsuta meepasitwatechakul [วันที่ 19/9/2560 เวลา 15:10 น.]
ยังไม่มีผู้ตอบ 91 / 0
46 การแพ้ยา allopurinol ที่เกิด delayed ได้หลังจากหยุดยาแล้วเป็นเวลานานเป็นสัปดาห์ถึงเป็นเดือนเกิดขึ้นได้อย่างไร
โดย Supanut Srisod [วันที่ 19/9/2560 เวลา 13:36 น.]
วันที่ 19/9/2560 เวลา 22:20 น. 107 / 1
47 ได้รับ amoxicillin 500mg มา หมอบอกให้กินวันละ 1 เม็ด 3 ครั้ง/วัน เช้า กลางวัน เย็น จะกินพร้อมกัน 3 เม็ดเลยได้ไหม จะมีผลข้างเคียงอะไรหรือเปล่า
โดย Supanut Srisod [วันที่ 19/9/2560 เวลา 13:34 น.]
วันที่ 19/9/2560 เวลา 22:23 น. 76 / 1
48 ถ้าดื่มแอลกอฮอล์แล้วเกิดอาการปวดศีรษะ สามารถทานยาพาราเซตามอลได้ไหม
โดย นายสมรภูมิ ศรมณี [วันที่ 19/9/2560 เวลา 12:55 น.]
วันที่ 19/9/2560 เวลา 13:09 น. 85 / 1
49 การฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้ามีกี่ประเภท มีผลข้างเคียง และบริหารการฉีดอย่างไร
โดย นายสมรภูมิ ศรมณี [วันที่ 19/9/2560 เวลา 12:53 น.]
วันที่ 19/9/2560 เวลา 13:03 น. 103 / 1
50 10121985
โดย ญาณิศา จันโทภาส 57210169 [วันที่ 19/9/2560 เวลา 12:32 น.]
ยังไม่มีผู้ตอบ 410125 / 0
51 ผู้ป่วยเป็นตะคริวกลางดึก ได้ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลเอกชน ได้ยามาทราบว่าเป็นยารักษามาลาเรีย พวกควินิน ยาสามารถรักษาตะคริวได้หรือไม่ มีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร และบริหารยาอย่างไร
โดย ญาณิศา จันโทภาส 57210169 [วันที่ 19/9/2560 เวลา 12:29 น.]
ยังไม่มีผู้ตอบ 78 / 0
52 ผู้ป่วยเป็นตะคริวกลางดึก ได้ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลเอกชน ได้ยามาทราบว่าเป็นยารักษามาลาเรีย พวกควินิน ยาสามารถรักษาตะคริวได้หรือไม่ มีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร และบริหารยาอย่างไร
โดย จิตรายา ดีเด่น [วันที่ 19/9/2560 เวลา 12:26 น.]
ยังไม่มีผู้ตอบ 74 / 0
53 ผู้ป่วยHIVมีอาการแพ้ สามารถซื้อยาcetirizineมารับประทานได้หรือไม่
โดย NICHAPHAT SRISAWAT [วันที่ 19/9/2560 เวลา 11:10 น.]
ยังไม่มีผู้ตอบ 86 / 0
54 HES(hydroxyethyl starch) solution6% ใช้แทน Dextran40 ในเคสไข้เลือดออก มีข้อดี-ข้อเสียต่างกันอย่างไร
โดย NICHAPHAT SRISAWAT [วันที่ 19/9/2560 เวลา 11:06 น.]
ยังไม่มีผู้ตอบ 88 / 0
55 สามารถทานfinasteride ร่วมกับน้ำอัดลมหรือนม ถ้าเกิดผลส่งผลอย่างไร
โดย Nuttawarit Nittayasupaporn [วันที่ 19/9/2560 เวลา 10:33 น.]
ยังไม่มีผู้ตอบ 70 / 0
56
โดย Pajaree Termwutthichai [วันที่ 19/9/2560 เวลา 10:31 น.]
วันที่ 19/9/2560 เวลา 20:35 น. 5762259 / 1
57 Fosfomycin 2gm inj ผสมในน้ำกลั่นหรือ normal saline สามารถคงตัวได้นานแค่ไหน ที่อุณหภูมิเท่าไร เพราะต้องการแบ่งฉีดครั้งละ 1gm ทุก 12 ชั่วโมง
โดย Nuttawarit Nittayasupaporn [วันที่ 19/9/2560 เวลา 10:27 น.]
ยังไม่มีผู้ตอบ 86 / 0
58 การใช้ยาฆ่าเชื้อในเด็ก
โดย Pajaree Termwutthichai [วันที่ 19/9/2560 เวลา 10:19 น.]
วันที่ 19/9/2560 เวลา 20:38 น. 73 / 1
59 1.ยารักษาสิวอักเสบDOXYCYCLINEกินร่วมกับยาแก้แพ้ FEXOFENADINE ได้หรือไม่ 2.หากไม่ได้สามารถใช้ยาตัวใดแทนได้
โดย ขวัญฤทัย ซีบิน 57210005 [วันที่ 19/9/2560 เวลา 10:12 น.]
วันที่ 19/9/2560 เวลา 12:33 น. 79 / 1
60 อยากทราบว่าถ้าแม่ทานลำไยหรือทุเรียนแล้วมาให้นมลูก จะส่งผลให้เด็กอุณหภูมิกายสูงขึ้นหรือไม่(เด็กมีภาวะไข้และอายุ2ขวบ)
โดย ขวัญฤทัย ซีบิน 57210005 [วันที่ 19/9/2560 เวลา 09:56 น.]
วันที่ 19/9/2560 เวลา 12:48 น. 66 / 1
61 ปฎิกริยาระหว่างแปะก๊วย กับAspirin
โดย จีรานุวัฒน์ ฤกษ์นิยม [วันที่ 19/9/2560 เวลา 09:35 น.]
ยังไม่มีผู้ตอบ 101 / 0
62 10121985
โดย สมศรี [วันที่ 19/9/2560 เวลา 08:01 น.]
วันที่ 19/9/2560 เวลา 08:13 น. 4952165 / 1
63 ยา Diclofenac สามารถรับประทานร่วมกับยา Abciximab หรือ Wafarin ได้หรือไม่ หากไม่ได้ เพราะเหตุใด
โดย Supansa Pokpong [วันที่ 19/9/2560 เวลา 07:57 น.]
วันที่ 19/9/2560 เวลา 08:09 น. 65 / 1
64 10121985
โดย นาวสาวดวงใจ เมตตา [วันที่ 19/9/2560 เวลา 07:56 น.]
วันที่ 19/9/2560 เวลา 07:59 น. 3138677 / 1
65 10121985
โดย Jantanipa Yankittipiphat [วันที่ 19/9/2560 เวลา 07:47 น.]
วันที่ 19/9/2560 เวลา 07:57 น. 2810352 / 1
66 อยากทราบความแตกต่างของ Brompheniramine และ Chlorpheniramine และเหตุใดแพทย์เด็กถึงมักสั่ง bmp ให้เด็กมากกว่า cpm
โดย นางสาวหญิง ใจดี [วันที่ 19/9/2560 เวลา 07:47 น.]
วันที่ 19/9/2560 เวลา 07:52 น. 87 / 1
67 ยา omeprazole สามารถทานกับยาคุมกำเนิด Yasminได้หรือไม่
โดย Korawan Mukdasanit [วันที่ 19/9/2560 เวลา 07:39 น.]
วันที่ 19/9/2560 เวลา 07:50 น. 69 / 1
68 หากรับประทานยาคุมฉุกเฉินไปแล้ว แล้วกินยา norfloxacin ตามจะมีผลอย่างไร
โดย Jariya Sangkaew [วันที่ 19/9/2560 เวลา 07:33 น.]
วันที่ 19/9/2560 เวลา 07:55 น. 68 / 1
69 หากคนไข้ต้องการยาลดน้ำมูกแบบ topical จะเลือกใช้ nasal decongestant spray แทนยาantihistamine ได้หรือไม่
โดย Jantanipa Yankittipiphat [วันที่ 19/9/2560 เวลา 07:32 น.]
ยังไม่มีผู้ตอบ 109 / 1
70 ผู้ป่วยติดเชื้อ H.pyroli ตามสูตรที่ต้องให้ยา PPIs 1 ตัว + ยาปฏิชีวนะ 2 ตัว อยากทราบว่าทำไมแพทย์ให้ทานยา PPIs หลังอาหาร ทั้งที่ปกติ กลุ่ม PPIs แนะนำให้ทานก่อนอาหาร
โดย Jariya Sangkaew [วันที่ 19/9/2560 เวลา 07:29 น.]
วันที่ 19/9/2560 เวลา 07:47 น. 68 / 1
71 ยาคุมกับยาแก้แพ้
โดย กมลชนก ไทยเรือง [วันที่ 19/9/2560 เวลา 07:03 น.]
วันที่ 19/9/2560 เวลา 12:55 น. 94 / 1
72 ผู้ป่วยเป็นไมเกรน และมีภาวะตั้งครรภ์อยู่ สามารถทานยา Sumatriptan ได้หรือไม่
โดย นางสาวศิริลักษณ์ ขจัดภัย [วันที่ 19/9/2560 เวลา 06:49 น.]
ยังไม่มีผู้ตอบ 72 / 0
73 ผู้ป่วยตัดม้าม (immunocompromised) หากมีภาวะติดเชื้อ สามารถใช้ยา antibiotics ได้เหมือนผู้ป่วยปกติหรือไม่
โดย นางสาวศิริลักษณ์ ขจัดภัย [วันที่ 19/9/2560 เวลา 06:44 น.]
ยังไม่มีผู้ตอบ 74 / 0
74 ฟ้าทะลายโจรสามารถใช้รักษาอาการหวัดสำหรับสตรีมีครรภ์ได้หรือไม่ และการรับประทานฟ้าทะลายโจรก่อให้เกิดอาการข้างเคียงอะไรได้บ้าง
โดย Pornteera Setkit [วันที่ 19/9/2560 เวลา 04:34 น.]
วันที่ 19/9/2560 เวลา 04:45 น. 78 / 1
75 อาหารมีผลต่อการออกฤทธิ์ของ amoxicilin หรือไม่
โดย พงศธร มุลิ [วันที่ 19/9/2560 เวลา 04:32 น.]
วันที่ 19/9/2560 เวลา 04:35 น. 71 / 1
76 แนวทางการรักษา oral thrush จากยารักษาหอบหืด
โดย Pornteera Setkit [วันที่ 19/9/2560 เวลา 04:32 น.]
วันที่ 19/9/2560 เวลา 04:40 น. 83 / 1
77 ผู้ป่วยอายุ 21ปี ป่วยเป็นภูมิแพ้ตั้งแต่เด็กๆ ปกติจะกินยา Xyzal® แค่เมื่อมีอาการ อยากทราบว่าถ้าทานยา Xyzal® อย่างต่อเนื่องจะช่วยลดการกำเริบของอาการภูมิแพ้ได้หรือไม่ และถ้าทานไปนานๆจะมีผลข้างเคียงอะไรไหม
โดย มุกกมล [วันที่ 19/9/2560 เวลา 04:28 น.]
ยังไม่มีผู้ตอบ 85 / 1
78 คำถามที่ 36 ผู้ป่วยอายุ 28 ปีเศษ ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงและคลื่นหัวใจผิดปกติมาหลายปีแล้วแต่หาสาเหุตไม่พบ และใช้ยา Diltiazem SR 120 MG มานานประมาณ 5 ปีแล้วขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับสรรพคุณ การทานร่วมกับยาชนิดอื่นๆและผลข้างเคียงของยาชนิดนี้โดยละเอียด
โดย นางสาว มุกกมล กาญจนกำธร [วันที่ 19/9/2560 เวลา 04:19 น.]
วันที่ 19/9/2560 เวลา 04:23 น. 75 / 1
79 ยา Acetylcysteine รับประทานก่อนหรือหลังอาหาร เพราะเหตุใด
โดย ภคกุล อนันตศานต์ 57210202 [วันที่ 19/9/2560 เวลา 03:08 น.]
วันที่ 19/9/2560 เวลา 03:13 น. 68 / 1
80 รับประทานยา vultinสามารถบริจาคเลือดได้หรือไม่
โดย Napatsakorn Yakharet [วันที่ 19/9/2560 เวลา 03:00 น.]
วันที่ 19/9/2560 เวลา 03:12 น. 850 / 1
81 ผู้ป่วยโรคเบาหวานสามารถทานน้ำมันปลาได้ไหม
โดย Napatsakorn Yakharet [วันที่ 19/9/2560 เวลา 02:56 น.]
วันที่ 19/9/2560 เวลา 03:07 น. 100 / 1
82 รับประทานยากลุ่ม Proton Pump Inhibiters ร่วมกับยา Clopidogrel ทำให้อาการของโรคหลอดเลือดหัวใจกำเริบได้จริงหรือไม่
โดย amaruta masunglong [วันที่ 19/9/2560 เวลา 02:22 น.]
วันที่ 19/9/2560 เวลา 02:27 น. 75 / 1
83 ทานยาคุม ร่วมกันกับยา Norfloxacin ตามจะมีผลอะไรเกิดขึ้นหรือไม่
โดย ดิษย์ชิต ประยูรพีรพุฒิ [วันที่ 19/9/2560 เวลา 02:07 น.]
ยังไม่มีผู้ตอบ 99 / 0
84 sodamint
โดย ประชาชน [วันที่ 19/9/2560 เวลา 01:56 น.]
ยังไม่มีผู้ตอบ 92 / 0
85 Drug interaction
โดย ภคกุล อนันตศานต์ 57210202 [วันที่ 19/9/2560 เวลา 01:49 น.]
วันที่ 19/9/2560 เวลา 02:02 น. 108 / 1
86 อยากสอบถามเกี่ยวกับยาที่กินเพื่อรักษาโรคไทรอยด์เป็นพิษเพิ่งเริ่มกินและกำลังให้นมบุตรอยู่
โดย นาง รุจี ถึงบางอ้อ [วันที่ 19/9/2560 เวลา 01:18 น.]
วันที่ 19/9/2560 เวลา 04:30 น. 89 / 1
87 อยากทราบลักษณะทางกายภาพและทางเคมีของ sodium bicarbonate
โดย ศุภชัย บัวหลวง [วันที่ 19/9/2560 เวลา 01:04 น.]
วันที่ 19/9/2560 เวลา 01:15 น. 83 / 1
88 ช่วยแนะนำยาเร่งการสร้างเส้นผมหน่อยค่ะ
โดย กมลชนก ไทยเรือง [วันที่ 19/9/2560 เวลา 01:04 น.]
วันที่ 19/9/2560 เวลา 13:03 น. 83 / 1
89 Pregnancy Risk Categories มีกี่ชนิด แต่ละชนิดต่างกันอย่างไร
โดย นางสาวชนาภรณ์ ญาณพิสิฐกุล [วันที่ 19/9/2560 เวลา 00:55 น.]
วันที่ 19/9/2560 เวลา 01:07 น. 76 / 1
90 วิธีในการช่วยเพิ่มน้ำหนักที่ปลอดภัยทำได้อย่างไรบ้าง
โดย Tunnaree Mahasiriapiruk [วันที่ 19/9/2560 เวลา 00:49 น.]
ยังไม่มีผู้ตอบ 89 / 0
91 อยากทราบว่าในตำรับยาฉีด ถ้ามี phenol เป็นส่วนประกอบแล้ว จะสามารถในไปฉีด IV ได้หรือไม่ ถ้าได้ อยากทราบว่ากำหนดความเข้มข้นหรือไม่ หรือต้องเจือจางอย่างไร
โดย Tunnaree Mahasiriapiruk [วันที่ 19/9/2560 เวลา 00:48 น.]
ยังไม่มีผู้ตอบ 81 / 0
92 หญ้าดอกขาวทำให้เกิดการยับยั้งความรู้สึกอยากสูบบุหรี่ได้อย่างไร
โดย นางสาวชนาภรณ์ ญาณพิสิฐกุล [วันที่ 19/9/2560 เวลา 00:40 น.]
วันที่ 19/9/2560 เวลา 00:50 น. 75 / 1
93 Ketoconazole กับ simvastatin มีdrug interactionกันไหม
โดย Suwanan Namklang [วันที่ 19/9/2560 เวลา 00:38 น.]
ยังไม่มีผู้ตอบ 77 / 0
94 Monsel solution คือยาอะไร มีวิธีการเตรียมอย่างไร
โดย Suwanan Namklang [วันที่ 19/9/2560 เวลา 00:33 น.]
ยังไม่มีผู้ตอบ 195 / 0
95 กินยาแก้อักเสบเพื่อรักษาสิวมานาน ตอนนี้ 3 ปีแล้ว ถ้าหยุดจะอักเสบอีก ไม่รู้จะทำอย่างไร กลัวมีผลข้างเคียงกับร่างกาย
โดย Korawan Mukdasanit [วันที่ 19/9/2560 เวลา 00:28 น.]
วันที่ 19/9/2560 เวลา 00:35 น. 76 / 1
96 หญิงตั้งครรภ์สามารถใช้ยา chlorpheniramine ได้หรือไม่
โดย Taritstree Thepjuntra [วันที่ 19/9/2560 เวลา 00:26 น.]
วันที่ 19/9/2560 เวลา 00:37 น. 70 / 1
97 แพ้ยาsulfonamideแล้วกินยา amitriptyline ได้หรือไม่
โดย Taritstree Thepjuntra [วันที่ 19/9/2560 เวลา 00:24 น.]
วันที่ 19/9/2560 เวลา 00:50 น. 67 / 1
98 ผู้ป่วยมาด้วยอาการที่หายใจลำบาก ต้องใช้ยาหยดจมูกทุกชั่วโมง คาดว่าจะเกิดอาการที่เรียกว่า rhinitis medicamentosa ควรจะแก้ไขอย่างไร
โดย siriporn [วันที่ 19/9/2560 เวลา 00:20 น.]
ยังไม่มีผู้ตอบ 80 / 1
99 Warfarin มี Drug Interaction กับยาใดได้บ้าง
โดย siriporn [วันที่ 19/9/2560 เวลา 00:19 น.]
วันที่ 19/9/2560 เวลา 00:26 น. 162 / 1
100 statin และ fibrate ส่งผลให้ไขมันเกาะตับมากยิ่งขึ้นจริงหรือไม่
โดย amaruta masunglong [วันที่ 19/9/2560 เวลา 00:18 น.]
วันที่ 19/9/2560 เวลา 00:29 น. 62 / 1
101 10121985
โดย Nutkritta Panchakhan [วันที่ 19/9/2560 เวลา 00:17 น.]
วันที่ 19/9/2560 เวลา 00:43 น. 147 / 1
102
โดย Pagnrith Ry [วันที่ 19/9/2560 เวลา 00:17 น.]
ยังไม่มีผู้ตอบ 116 / 0
103 10121985
โดย นายวชิรศักดิ์ อเนกประสงค์กุล [วันที่ 19/9/2560 เวลา 00:17 น.]
วันที่ 19/9/2560 เวลา 00:58 น. 3604163 / 1
104 ยาphenytoinใช้กับหญิงตั้งครรภ์
โดย ธีรเมธ กัลยาวัฒนเจริญ [วันที่ 19/9/2560 เวลา 00:16 น.]
ยังไม่มีผู้ตอบ 71 / 0
105 หากใช้ Naproxen ในการป้องกันไมเกรน ขนาดเท่าไร ใช้ได้จริงหรือไม่ และผู้หญิงตั้งครรภ์สามารถใช้ได้หรือไม่
โดย นายวชิรศักดิ์ อเนกประสงค์กุล [วันที่ 19/9/2560 เวลา 00:15 น.]
วันที่ 19/9/2560 เวลา 01:10 น. 76 / 1
106 ยาphenytoinใช้กับหญิงตั้งครรภ์
โดย สมหมาย เจริญรุ่ง [วันที่ 19/9/2560 เวลา 00:15 น.]
ยังไม่มีผู้ตอบ 65 / 0
107 Drug Interactions
โดย Pagnrith Ry [วันที่ 19/9/2560 เวลา 00:12 น.]
ยังไม่มีผู้ตอบ 66 / 0
108 ผู้ป่วยรักษา Osteoarthritis ทานยา diclofenac เป็นประจำ และเป็นโรคหลอดเลือดอุดตัน สามารถใช้ยา warfarin ร่วมกับ diclofenac ได้หรือไม่อย่างไร
โดย Natthakul Phromsena [วันที่ 19/9/2560 เวลา 00:09 น.]
วันที่ 19/9/2560 เวลา 00:17 น. 83 / 1
109 การจัดเก็บของยา Fexofenadine hydrochloride ในรูปแบบตำรับที่ต่างกัน มีความแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร
โดย ปณาลี นิพิฏฐกุล [วันที่ 19/9/2560 เวลา 00:08 น.]
วันที่ 19/9/2560 เวลา 00:34 น. 141 / 1
110 อยากทราบการเตรียม clotrimazole topical solution
โดย ปณาลี นิพิฏฐกุล [วันที่ 19/9/2560 เวลา 00:01 น.]
วันที่ 19/9/2560 เวลา 00:38 น. 118 / 1
111 ขอทราบความแตกต่างระหว่างยา Canesten ชนิดสอด เพียงเม็ดเดียว 1 เม็ด กับ 7เม็ด สำหรับสอดหลายวัน
โดย Siraprapha Nuanngam [วันที่ 18/9/2560 เวลา 23:59 น.]
ยังไม่มีผู้ตอบ 89 / 0
112 10121985
โดย Natthakul Phromsena [วันที่ 18/9/2560 เวลา 23:54 น.]
วันที่ 19/9/2560 เวลา 00:14 น. 1833987 / 1
113 สอบถามกลไกของยา rifaximin ในการลดการเกิดพยาธิภาพของการเกิด Hepatic Encephalopathy ได้อย่างไร
โดย บุษราคัม รุ่งแจ้ง [วันที่ 18/9/2560 เวลา 23:52 น.]
ยังไม่มีผู้ตอบ 81 / 0
114 ผู้ป่วยได้รับยา Warfarin สามารถรับประทานอาหารเสริมที่เป็นโสมสกัดได้หรือไม่ และหากรับประทานร่วมกันจะเกิดผลอย่างไร
โดย ไปรยาพร อิ่มสวาสดิ์ [วันที่ 18/9/2560 เวลา 23:49 น.]
วันที่ 19/9/2560 เวลา 00:45 น. 97 / 1
115 การใช้ยากลุ่ม NSAIDs
โดย Rossanan Phoungkunanon [วันที่ 18/9/2560 เวลา 23:34 น.]
ยังไม่มีผู้ตอบ 64 / 0
116
โดย ธิดารัตน์ เต็มศิริพันธุ์ [วันที่ 18/9/2560 เวลา 23:32 น.]
วันที่ 18/9/2560 เวลา 23:37 น. 157 / 1
117 10121985
โดย ธิดารัตน์ เต็มศิริพันธุ์ [วันที่ 18/9/2560 เวลา 23:30 น.]
วันที่ 18/9/2560 เวลา 23:43 น. 405390 / 1
118 ผู้ป่วยได้รับการใช้ยาชักนำการสลบ Thiopental และยาระงับปวด Morphine หลังจากฟื้นผู้ป่วยมีอาการหายใจขัด เป็นอาการแพ้ยาหรือไม่
โดย Rossanan Phoungkunanon [วันที่ 18/9/2560 เวลา 23:27 น.]
ยังไม่มีผู้ตอบ 81 / 0
119 การใช้ยา antibiotic ในผู้ป่วยหวัด
โดย PLOYJUN YANGNGAM [วันที่ 18/9/2560 เวลา 23:23 น.]
วันที่ 19/9/2560 เวลา 12:27 น. 80 / 1
120 Adverse effect ของยา Enalapril Maleate ที่มีผลต่อระดับ enz. SGPT และ SGOT
โดย PLOYJUN YANGNGAM [วันที่ 18/9/2560 เวลา 23:19 น.]
ยังไม่มีผู้ตอบ 100 / 1
121 Calcium Gluconate injection 10%
โดย Tanida Kuntaramongkhon [วันที่ 18/9/2560 เวลา 23:12 น.]
วันที่ 18/9/2560 เวลา 23:16 น. 78 / 1
122 สอบถามเรื่องการผสมน้ำยา Glutaraldehyde (cidex) 2% กับ activator
โดย Phatcharat Lueangworachartkul [วันที่ 18/9/2560 เวลา 23:02 น.]
วันที่ 18/9/2560 เวลา 23:10 น. 152 / 1
123
โดย ดิษย์ชิต ประยูรพีรพุฒิ [วันที่ 18/9/2560 เวลา 22:50 น.]
ยังไม่มีผู้ตอบ 138 / 0
124
โดย พงศธร มุลิ [วันที่ 18/9/2560 เวลา 22:16 น.]
วันที่ 19/9/2560 เวลา 00:19 น. 127 / 1
125 ผู้ป่วยเป็น Polycystic Ovary Syndrome (PCOS) กับ Metformin
โดย Ajala Chivichachan [วันที่ 18/9/2560 เวลา 22:06 น.]
วันที่ 18/9/2560 เวลา 22:16 น. 85 / 1
126 ผู้ป่วยโรคไต ต้องทาน Questran จะปรับมื้อยาอย่างไรให้เกิด DI น้อยที่สุด
โดย Ajala Chivichachan [วันที่ 18/9/2560 เวลา 22:04 น.]
วันที่ 7/2/2561 เวลา 11:12 น. 117 / 6
127 การใช้ยา omeprazole
โดย Ratcha Eurboorananon [วันที่ 18/9/2560 เวลา 22:02 น.]
วันที่ 18/9/2560 เวลา 22:08 น. 69 / 1
128 การใช้ยา thiamine
โดย ญาณาธร [วันที่ 18/9/2560 เวลา 21:39 น.]
ยังไม่มีผู้ตอบ 68 / 0
129 Terramycin ป้ายตาทารก
โดย ศิรประภา ดวงขันธ์ [วันที่ 18/9/2560 เวลา 21:26 น.]
ยังไม่มีผู้ตอบ 113 / 0
130 รูปแบบวัคซีนไวรัสตับอักเสบบี
โดย Parit Thamkuekool [วันที่ 18/9/2560 เวลา 21:15 น.]
วันที่ 18/9/2560 เวลา 21:49 น. 74 / 1
131 แพ้ยาSteroid
โดย ณิชนันทน์ นุ่นสังข์ [วันที่ 18/9/2560 เวลา 21:08 น.]
วันที่ 21/9/2560 เวลา 10:22 น. 73 / 1
132 แพ้ยาNSAIDs
โดย ณิชนันทน์ นุ่นสังข์ [วันที่ 18/9/2560 เวลา 21:06 น.]
วันที่ 21/9/2560 เวลา 10:18 น. 210 / 1
133 10121985
โดย Artima Apaitedpanich [วันที่ 18/9/2560 เวลา 21:03 น.]
ยังไม่มีผู้ตอบ 767139 / 1
134 อยากทราบว่าbiapenemต่างจากตัวอื่นในกลุ่มเดียวกันอย่างไร มีข้อดีข้อด้อย และประสิทธิภาพในการรักษาESBLแตกต่างจากตัวอื่นในกลุ่มนี้อย่างไรบ้าง
โดย ภาสิริ ริยะกุล [วันที่ 18/9/2560 เวลา 21:01 น.]
วันที่ 18/9/2560 เวลา 21:12 น. 150 / 1
135
โดย ชลธิชา ลิ้มสกุลศิริรัตน์ [วันที่ 18/9/2560 เวลา 20:52 น.]
วันที่ 19/9/2560 เวลา 00:36 น. 1069 / 1
136 กิน ponstan แล้วประจำเดือนมาผิดปกติ ยาและอาการที่เคยเกิดขึ้นมีความเกี่ยวข้องกันหรือไม่
โดย ปภาวรินท์ หาญกล้า [วันที่ 18/9/2560 เวลา 20:47 น.]
วันที่ 18/9/2560 เวลา 20:52 น. 79 / 1
137
โดย ชลธิชา ลิ้มสกุลศิริรัตน์ [วันที่ 18/9/2560 เวลา 20:43 น.]
วันที่ 18/9/2560 เวลา 22:16 น. 6947184 / 1
138 แพ้ยา Fungazole
โดย Parit Thamkuekool [วันที่ 18/9/2560 เวลา 20:33 น.]
วันที่ 18/9/2560 เวลา 21:05 น. 78 / 1
139 สามารถทานยาคุมฉุกเฉินก่อนอาหารได้หรือไม่ ?
โดย กฤตภัค ธัญญามโนรถ [วันที่ 18/9/2560 เวลา 20:29 น.]
วันที่ 18/9/2560 เวลา 20:31 น. 75 / 1
140
โดย ปรินดา จันทรรวงทอง [วันที่ 18/9/2560 เวลา 20:27 น.]
วันที่ 18/9/2560 เวลา 20:48 น. 117 / 1
141 10121985
โดย ปาลิตา ทองเหลือง [วันที่ 18/9/2560 เวลา 20:16 น.]
วันที่ 18/9/2560 เวลา 21:09 น. 1629072 / 1
142
โดย นางสาวณิชรัตน์ กุลมา [วันที่ 18/9/2560 เวลา 20:02 น.]
วันที่ 18/9/2560 เวลา 20:25 น. 122 / 1
143 กลไกของยาdiclofenac เป็นอย่างไร
โดย Kantapong Sresrong [วันที่ 18/9/2560 เวลา 19:46 น.]
ยังไม่มีผู้ตอบ 113 / 0
144 Non selective NSAID กับความเสี่ยงต่อโรคทางระบบหัวใจและหลอกเลือดหรืออย่างไร เพราะกลไกใด
โดย Kantapong Sresrong [วันที่ 18/9/2560 เวลา 19:45 น.]
ยังไม่มีผู้ตอบ 84 / 0
145 การใช้ยา warfarin
โดย ปวรา สุภานุรักษ์ [วันที่ 18/9/2560 เวลา 19:29 น.]
วันที่ 18/9/2560 เวลา 20:28 น. 77 / 1
146 10121985
โดย ฐิราธร อยู่โต [วันที่ 18/9/2560 เวลา 19:13 น.]
วันที่ 19/9/2560 เวลา 02:50 น. 1293780 / 1
147 2019-09-13 20:19:57
โดย Patthaya Prathumthai [วันที่ 18/9/2560 เวลา 18:39 น.]
ยังไม่มีผู้ตอบ 1164390 / 0
148 อยากทราบกลไกการเกิด acute interstitial nephritis จาก การใช้ยากลุ่ม PPIs อย่างละเอียด
โดย ฐิราธร อยู่โต [วันที่ 18/9/2560 เวลา 18:34 น.]
วันที่ 19/9/2560 เวลา 01:17 น. 78 / 1
149 ยาwarfarin
โดย ภัทรชญา สิงห์โต [วันที่ 18/9/2560 เวลา 18:29 น.]
วันที่ 18/9/2560 เวลา 23:15 น. 87 / 1
150 สามารถจ่ายยา Diclofenac ในหญิงให้นมบุตรได้หรือไม่
โดย ์Natrada Sanpinit [วันที่ 18/9/2560 เวลา 18:26 น.]
วันที่ 18/9/2560 เวลา 23:05 น. 160 / 1
151 วิธีการเตรียมสูตรตำรับ KCl syrup แบบไม่มีแอลกอฮอล์ทำอย่างไร
โดย ์Natrada Sanpinit [วันที่ 18/9/2560 เวลา 18:22 น.]
วันที่ 18/9/2560 เวลา 22:54 น. 97 / 1
152 ผู้ป่วยมีอาการท้องผูก ไม่สามารถรับประทานยาได้ ควรได้รับการรักษาอย่างไรจึงจะเหมาะสม
โดย ไปรยาพร อิ่มสวาสดิ์ [วันที่ 18/9/2560 เวลา 18:21 น.]
วันที่ 18/9/2560 เวลา 23:41 น. 102 / 1
153 รับประทานยาคุมกำเนิด ร่วมกับยา amoxicillin ได้ไหม
โดย Kotchakorn khanla [วันที่ 18/9/2560 เวลา 18:17 น.]
วันที่ 18/9/2560 เวลา 18:39 น. 86 / 1
154 การรักษา Pharyngitis สามารถใช้ยาอะไรในการรักษา กรณีที่มีการติดเชื้อ Bacteria
โดย ธณัฐฐา แรกเจริญ [วันที่ 18/9/2560 เวลา 18:17 น.]
วันที่ 18/9/2560 เวลา 19:54 น. 69 / 1
155 ผู้ป่วยเด็กเป็น G6PD deficiency และเป็นโรคหอบหืด
โดย กัลยารัตน์ ธีระวาสน์ [วันที่ 18/9/2560 เวลา 18:15 น.]
วันที่ 19/9/2560 เวลา 16:21 น. 86 / 1
156 ทำไมผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้ยา Penicillin จึงแพ้ยา Chlorpheniramine
โดย กัลยารัตน์ ธีระวาสน์ [วันที่ 18/9/2560 เวลา 18:11 น.]
วันที่ 19/9/2560 เวลา 16:27 น. 106 / 1
157 ยาibuprofen สามารถให้ในหญิงตั้งครรภ์ได้หรือไม่
โดย ณภัทร เก็บไว้ [วันที่ 18/9/2560 เวลา 18:11 น.]
วันที่ 18/9/2560 เวลา 18:14 น. 78 / 1
158 ต้องการทราบข้อมูลยา Piribedil (trivastal retard)
โดย Kotchakorn khanla [วันที่ 18/9/2560 เวลา 18:08 น.]
วันที่ 18/9/2560 เวลา 18:34 น. 186 / 1
159 ยา Methotrexate เกิด drug interaction กับยา Omeprazole หรือไม่
โดย นส.ความดี มีสุข [วันที่ 18/9/2560 เวลา 18:01 น.]
วันที่ 18/9/2560 เวลา 18:10 น. 84 / 1
160 ยา Azithromycin สามารถให้ได้กับ คนตั้งครรภ์ได้หรือไม่
โดย นสภ.อัญชิสา บูรณะพงศ์ [วันที่ 18/9/2560 เวลา 18:01 น.]
ยังไม่มีผู้ตอบ 69 / 1
161 Antihitamine มีประโยชน์ในโรคผิวหนังจากเชื้อราหรือไม่
โดย นสภ. ปัฐยา ประทุมไทย [วันที่ 18/9/2560 เวลา 17:54 น.]
ยังไม่มีผู้ตอบ 84 / 0
162 สามารถให้ Warfarin ในการรักษา DVTหลังจากการให้ Enoxaparin มาแล้ว 5 วันได้หรือไม่ กรณีที่ผู้ป่วยมีภาวะ SAH ร่วมด้วย
โดย ธณัฐฐา แรกเจริญ [วันที่ 18/9/2560 เวลา 17:53 น.]
วันที่ 18/9/2560 เวลา 18:04 น. 120 / 1
163 หากได้รับวัคซีนพิษสุนัขบ้าและไม่ได้ไปฉีดยาตามนัดควรทำอย่างไร
โดย Nidanuch Charoenchon [วันที่ 18/9/2560 เวลา 17:43 น.]
วันที่ 18/9/2560 เวลา 18:22 น. 89 / 1
164 norfloxacin และ ketoconazoleกับความคงตัวเมื่อโดนแสง
โดย นสภ. ณภัทร เก็บไว้ [วันที่ 18/9/2560 เวลา 17:22 น.]
วันที่ 18/9/2560 เวลา 17:30 น. 82 / 1
165 ผู้ป่วยได้รับยา ciprofloxacin IV drip แล้วเกิด phlebitis
โดย ์Nidanuch Charoenchon [วันที่ 18/9/2560 เวลา 17:21 น.]
ยังไม่มีผู้ตอบ 144 / 1
166 การเตรียมยา Gabapentin
โดย กฤตภัค ธัญญามโนรถ [วันที่ 18/9/2560 เวลา 16:47 น.]
วันที่ 18/9/2560 เวลา 16:52 น. 107 / 1
167 น้ำยาอดบุหรี่ที่มีsodium nitrate เป็นส่วนผสมหลัก มีกลไก และประสิทธิภาพ ยังไงคะ
โดย ธนิดา กันทรมงคล [วันที่ 18/9/2560 เวลา 16:42 น.]
วันที่ 18/9/2560 เวลา 23:59 น. 144 / 2
168 การปรับขนาดยา Tazocin ผู้ป่วยโรคไตที่ต้องทำการฟอกไต
โดย ปรินดา จันทรรวงทอง [วันที่ 18/9/2560 เวลา 16:30 น.]
วันที่ 18/9/2560 เวลา 20:22 น. 188 / 1
169 ทานยาพาราพร้อมนมได้ไหม แล้วถ้าทานยาแล้วนานเท่าไรถึงจะทานนมได้ หรือทานนมแล้วกี่นาทีถึงจะทายยาได้?
โดย ภัทรา ขาวประเสริฐ [วันที่ 18/9/2560 เวลา 16:24 น.]
วันที่ 18/9/2560 เวลา 16:29 น. 90 / 1
170 ต้องให้Labetalol dose IVขนาดเท่าใด ในผู้ป่วยเพศชาย อายุ6ปี น้ำหนัก 31kg
โดย ภาสิริ ริยะกุล [วันที่ 18/9/2560 เวลา 16:23 น.]
วันที่ 18/9/2560 เวลา 16:38 น. 101 / 1
171 บอระเพ็ด
โดย กันตพร หรั่งสีสุทธิ์ [วันที่ 18/9/2560 เวลา 16:08 น.]
ยังไม่มีผู้ตอบ 96 / 0
172 ขนาดยาปกติของ Mannitol ที่เป็น Intraveneous Dose เท่ากับ 1.5 g ต่อ kg ของน้ำหนักตัวคนไข้ โดยสามารถเตรียมยาเป็นสารละลายที่มีความแรงขนาด 15% w/v ถ้าคนไข้หนัก 50 kg คนไข้ผู้นี้จะได้รับยาMannitol ที่เป็นสารละลายทั้งหมดกี่ mL
โดย Supansa Pokpong [วันที่ 18/9/2560 เวลา 16:06 น.]
วันที่ 19/9/2560 เวลา 08:04 น. 79 / 1
173 การรักษาภาวะ paracetamol overdose มีการประเมินอย่างไร และแนวทางการรักษาอย่างไร ?
โดย วรุตม์ เศรษฐกุลวดี [วันที่ 18/9/2560 เวลา 16:02 น.]
วันที่ 18/9/2560 เวลา 16:27 น. 88 / 1
174 การฉีด hepatitis B vaccine จะฉีด 0, 1, และ 6 อยากทราบว่ากรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถมาฉีด dose 2 ตามที่นัดหมายได้ จะสามารถเลื่อนฉีดไปได้ไหม
โดย วรุตม์ เศรษฐกุลวดี [วันที่ 18/9/2560 เวลา 15:56 น.]
วันที่ 18/9/2560 เวลา 16:16 น. 137 / 1
175 Chlorpheniramine ในเด็ก 8 เดือน
โดย ธนวรรธน์ วิวัฒนมงคลกุล [วันที่ 18/9/2560 เวลา 15:53 น.]
ยังไม่มีผู้ตอบ 76 / 0
176 วิธีการเตรียมยา quinine syrup ให้กับคนไข้เด็ก
โดย นาง สมสมร ช่างสงสัย [วันที่ 18/9/2560 เวลา 15:53 น.]
วันที่ 18/9/2560 เวลา 16:17 น. 103 / 1
177 อยากทราบข้อมูล cosyntropin/tetracosactide
โดย จีรานุวัฒน์ ฤกษ์นิยม [วันที่ 18/9/2560 เวลา 15:41 น.]
ยังไม่มีผู้ตอบ 77 / 0
178 ข้อมูลการผสมและการเก็บ10% 20% silver nitrate
โดย นาย ธีรเมธ กัลยาวัฒนเจริญ [วันที่ 18/9/2560 เวลา 15:35 น.]
ยังไม่มีผู้ตอบ 86 / 0
179 ยา Mecobalamin / Neurobion
โดย ณิชรัตน์ กุลมา [วันที่ 18/9/2560 เวลา 09:00 น.]
วันที่ 18/9/2560 เวลา 19:36 น. 113 / 1
180 ตัวยา Sulindac ต้องทำมาในรูปแบบ Prodrug เนื่องจากอะไร และตัวยาใช้ในเด็กได้หรือไม่ ถ้าใช้ได้มีวิธีการบริหารอย่างไร
โดย Nutkritta Panchakhan [วันที่ 18/9/2560 เวลา 03:59 น.]
วันที่ 18/9/2560 เวลา 04:48 น. 100 / 1
181 ผู้ป่วยสงสัยว่าอาจตั้งครรภ์และจมูกที่เพิ่งศัลยกรรมมาอักเสบต้องทานยาฆ่าเชื้อตัวไหนถึงปลอดภัยต่อลูกในท้องและผู้ป่วยแพ้เพนนิซิลลิน
โดย นสภ.อัญชิสา บูรณะพงศ์ [วันที่ 17/9/2560 เวลา 23:24 น.]
ยังไม่มีผู้ตอบ 78 / 1
182
โดย Tatsuwan Kanchangtong [วันที่ 17/9/2560 เวลา 22:11 น.]
วันที่ 18/9/2560 เวลา 01:21 น. 159 / 2
183 ผุ้ป่วย renal failure ได้รับ phenytoin
โดย ภัทรชญา สิงห์โต [วันที่ 17/9/2560 เวลา 22:03 น.]
วันที่ 18/9/2560 เวลา 23:02 น. 96 / 1
184 ผุ้ป่วย renal failure ได้รับ phenytoin
โดย ภัทรชญา [วันที่ 17/9/2560 เวลา 21:58 น.]
ยังไม่มีผู้ตอบ 90 / 0
185 Ultracarbon ดูดซับกลิ่น
โดย Ratcha Eurboorananon [วันที่ 17/9/2560 เวลา 21:17 น.]
วันที่ 18/9/2560 เวลา 17:42 น. 107 / 1
186 การรักษาสิว
โดย กันตพร หรั่งสีสุทธิ์ [วันที่ 17/9/2560 เวลา 19:09 น.]
ยังไม่มีผู้ตอบ 95 / 0
187 การใช้ Activated Charcoal
โดย วชิรภัทร กลางอรัญ [วันที่ 17/9/2560 เวลา 18:28 น.]
วันที่ 18/9/2560 เวลา 21:08 น. 93 / 1
188 การใช้ Aspirin ในผู้ป่วย Ischemic stroke
โดย Arada Ngarmlamiad [วันที่ 17/9/2560 เวลา 18:17 น.]
วันที่ 19/9/2560 เวลา 21:42 น. 80 / 1
189 หากทาน sertraline วันละ 50 mg อยู่ อยากทราบว่าระหว่างนี้ดื่มกาแฟร่วมด้วยจะมีผลต่อกันไหมคะ
โดย ปวรา สุภานุรักษ์ [วันที่ 17/9/2560 เวลา 17:15 น.]
วันที่ 18/9/2560 เวลา 19:26 น. 94 / 1
190 ยาผสม Domperidone+Paracetamol มีข้อมูลการใช้ในผู้ป่วยประเภทใด
โดย พันฐกาญจน์ จรัญญากรณ์ [วันที่ 17/9/2560 เวลา 16:41 น.]
วันที่ 17/9/2560 เวลา 17:23 น. 99 / 1
191 dual antiplatelets มีข้อมูลการใช้ในคนไข้ประเภทไหนบ้าง โดยเฉพาะเคสที่เจอ เป็นคนไข้ไต มี CHF
โดย พันฐกาญจน์ จรัญญากรณ์ [วันที่ 17/9/2560 เวลา 16:35 น.]
วันที่ 17/9/2560 เวลา 21:46 น. 86 / 1
192 การผสม และวิธีการให้ยา meropenem
โดย วชิรภัทร กลางอรัญ [วันที่ 17/9/2560 เวลา 00:08 น.]
วันที่ 17/9/2560 เวลา 13:42 น. 103 / 1
193 การทานยา Tamoxifen ร่วมกับ อบเชยสามารถทานได้หรือไม่
โดย ปภาวรินท์ หาญกล้า [วันที่ 16/9/2560 เวลา 19:14 น.]
วันที่ 18/9/2560 เวลา 20:58 น. 126 / 3
194 ยา cpm และ dexamethasone สามารถผสมในหลอดเดียวกัน แล้วฉีด IM ได้ไหม
โดย Artima Apaitedpanich [วันที่ 15/9/2560 เวลา 16:43 น.]
วันที่ 18/9/2560 เวลา 19:56 น. 297 / 1
195 ขนาดยา Keppra ในผู้ใหญ่ สำหรับการรักษา status epilepticus เท่าไหร่
โดย ภกญ.สดใส ชำนาญการ [วันที่ 20/11/2559 เวลา 22:06 น.]
วันที่ 21/11/2559 เวลา 22:52 น. 1712846 / 3
196 อาการEPSเมื่อได้รับHaldol
โดย นางสาวญาญ่า สวยน้อย [วันที่ 20/11/2559 เวลา 21:57 น.]
วันที่ 20/11/2559 เวลา 22:14 น. 164 / 1
197 สามารถใช ้KCl IV drip ร่วมกับยา Levofloxacin ได้หรือไม่?
โดย เภสัชกร [วันที่ 20/11/2559 เวลา 18:04 น.]
ยังไม่มีผู้ตอบ 130 / 2
198 การเกิด Cross reaction ของ NSAIDs
โดย เภสัชกร [วันที่ 20/11/2559 เวลา 13:53 น.]
วันที่ 20/11/2559 เวลา 14:17 น. 179 / 1
199 Linezolid ???????????????????? extemporaneous ?????????? ?????????????????????????? ????????
โดย เภสัชกร [วันที่ 20/11/2559 เวลา 13:31 น.]
วันที่ 20/11/2559 เวลา 13:41 น. 4646440 / 1
200 Methicillin-resistant coagulase negative staphylococci (MRCoNs) เป็นเชื้อในกลุ่ม Staphylococcus epidermidis หรือไม่ยาอะไรใช้รักษาการติดเชื้อนี้ได้
โดย pongpituk massem [วันที่ 20/11/2559 เวลา 11:58 น.]
วันที่ 20/11/2559 เวลา 12:13 น. 960 / 2
201 Phenobabital ปัจจุบันโรงพยาบาลเป็นแบบ powder for injection x solvent 4 ml ถ้าต้องการให้ IV push ควรผสมยาอย่างไรกับ solvent ใด
โดย พยาบาล [วันที่ 20/11/2559 เวลา 11:35 น.]
วันที่ 20/11/2559 เวลา 11:41 น. 94 / 1
202 Pharmacology
โดย ภก.สมตุ๋ย คุยสนุก [วันที่ 20/11/2559 เวลา 11:16 น.]
ยังไม่มีผู้ตอบ 111 / 1
203
โดย นววิธ ตั้งบวรพิเชฐ [วันที่ 20/11/2559 เวลา 10:55 น.]
วันที่ 20/11/2559 เวลา 11:09 น. 5053772 / 1
204 max dose ondansetron ในการรักษาผลข้างเคียงของผู้ป่วยเด็กที่ได้รับ chemotherapy เท่าไรและให้ อย่างไรหรือมีวิธีการรักษาอื่นๆที่ได้ผลดีกว่า แพทย์ให้ยา ondansetron ขนาด24 mg/day ในปัจจุบัน
โดย แพทย์ [วันที่ 20/11/2559 เวลา 10:53 น.]
วันที่ 20/11/2559 เวลา 10:59 น. 140 / 1
205 สามารถเติม potassium chloride 60 mEq และ 50% MgSo4 4g ใน Kabiven ได้หรือไม่
โดย ถามโดยเภสัชกร [วันที่ 20/11/2559 เวลา 10:50 น.]
วันที่ 20/11/2559 เวลา 11:21 น. 161 / 1
206
โดย นายเซ คงโดน [วันที่ 20/11/2559 เวลา 10:42 น.]
วันที่ 20/11/2559 เวลา 11:10 น. 7673218 / 1
207 ????????????? Dipotassium phosphate 20 ml ?? 0.9% NaCl 100 ml ??????? IV infusion ??????? 25 ml/h ??????????????????????
โดย พญ.จริงใจ แสนดี [วันที่ 20/11/2559 เวลา 09:37 น.]
วันที่ 20/11/2559 เวลา 10:07 น. 1644 / 1
208 Benzathine Penicillin G ??????????Penicillin G Sodium ???????
โดย เภสัชกร [วันที่ 20/11/2559 เวลา 09:11 น.]
วันที่ 20/11/2559 เวลา 09:44 น. 9124 / 1
209 สามารถใช้เกลือแกงแทน NaCl tab ได้หรือไม่
โดย แพทย์ [วันที่ 20/11/2559 เวลา 01:14 น.]
วันที่ 20/11/2559 เวลา 09:50 น. 4882688 / 1
210
โดย วิษณุ รุ่งทอง [วันที่ 20/11/2559 เวลา 00:19 น.]
วันที่ 26/11/2559 เวลา 17:51 น. 6013495 / 4
211 Seroquel® (Quetiapine flumarate) แบ่งรับประทานวันละ 1 ครั้ง โดยละลายน้ำทั้งหมด 8 cc และแบ่งให้ผู้ป่วยรับประทานครั้งละ 1 cc เมื่อรับประทานแล้วสามารถเก็บได้นานเท่าไร
โดย พยาบาล [วันที่ 20/11/2559 เวลา 00:12 น.]
วันที่ 20/11/2559 เวลา 00:44 น. 108 / 1
212 สามารถใช้ยา Amphotercin B ร่วมกับ Itraconazole ได้หรือไม่ ในผู้ป่วนที่มีภาวะ CNS Aspergillosis หากสามารถใช้ได้ต้องใช้ยา Itraconazole ในขนาดยาเท่าใด
โดย เภสัชกร [วันที่ 20/11/2559 เวลา 00:08 น.]
วันที่ 20/11/2559 เวลา 00:17 น. 1299 / 1
213 Adverse effects อันตรายจากการกิน H2O2 (Hydrogen peroxide 3%)
โดย เภสัชกร [วันที่ 20/11/2559 เวลา 00:00 น.]
วันที่ 20/11/2559 เวลา 00:19 น. 91 / 1
214 Flamazine cream (Silrex sulfadiazine) 500g/กระปุก คำแนะนำบนฉลากระบุให้ใช้ภายใน 1 วัน หลังเปิดใชสามารถเก็บได้นานกว่า 1 วัน หรือไม่ควรใช้ภายในกี่วัน
โดย เภสัชกร [วันที่ 19/11/2559 เวลา 23:26 น.]
วันที่ 20/11/2559 เวลา 17:24 น. 103 / 1
215 อาการข้างเคียงของ Xylocaine และ adrenaline
โดย เภสัชกร [วันที่ 19/11/2559 เวลา 22:36 น.]
วันที่ 20/11/2559 เวลา 11:02 น. 95 / 1
216 สามารถบริหารยาทั้งสี่ 5% albumin,Levophed,Colistin,Tienam ผ่านทาง Y-site ร่วมกันได้หรือไม่
โดย นายแพทย์เปล่ง [วันที่ 19/11/2559 เวลา 22:13 น.]
วันที่ 19/11/2559 เวลา 22:30 น. 99 / 1
217 ยาหยอดตาชนิด steroid ไม่ควรใช้ติดต่อกันนานเกินระยะเวลาเท่าใดและถ้าใช้นานๆมีผลข้างเคียง อย่างไร
โดย ประชาชน [วันที่ 19/11/2559 เวลา 21:24 น.]
วันที่ 19/11/2559 เวลา 22:11 น. 719343 / 1
218 Simvastatin มี Drug interaction กับ Gemfibrozil หรือไม่อย่ำงไรและต้องมีกำรปรับยำทั้ง 2 ชนิดนี้
โดย จิณณพัต เนตรนิยม [วันที่ 19/11/2559 เวลา 20:46 น.]
วันที่ 19/11/2559 เวลา 21:18 น. 1353816 / 1
219 การใช้ Contrast media แทน Xenetix® (lobitridol) à¹ÂÂÂÂÂÃÂ
โดย เภสัชกร [วันที่ 19/11/2559 เวลา 20:38 น.]
วันที่ 20/11/2559 เวลา 16:30 น. 1864484 / 1
220 การใช้ยา Azithromycin syn ในเด็ก
โดย ลักษิกา หน่ายคอน [วันที่ 19/11/2559 เวลา 20:18 น.]
วันที่ 19/11/2559 เวลา 21:30 น. 99 / 1
221 ยากลุ่ม CCB ตัวไหนสามารถใช้ลดความดันโลหิตในผู้ป่วยโรค Primary Hyperaldosteronism โดย ที่ไม่ มีผลหรือมีผลต่อระดับ aldosterone กับ renin น้อยที่สุด
โดย Punyo Yoykaew [วันที่ 19/11/2559 เวลา 19:52 น.]
วันที่ 19/11/2559 เวลา 20:12 น. 105 / 1
222 Maximum concentration ของยา Fosfomycin ที่สามารถให้ได้เท่าไร และ สามารถผสมในสารละลายอะไรบ้าง ในปริมาณเท่าไร
โดย เภสัชกร [วันที่ 19/11/2559 เวลา 19:39 น.]
วันที่ 19/11/2559 เวลา 20:26 น. 227 / 1
223 การเกิด cross reaction ของ Sulfonamide
โดย เภสัชกร [วันที่ 19/11/2559 เวลา 18:08 น.]
วันที่ 19/11/2559 เวลา 18:26 น. 91 / 1
224
โดย เภสัชกร [วันที่ 19/11/2559 เวลา 17:35 น.]
วันที่ 19/11/2559 เวลา 20:30 น. 4936953 / 1
225 การตรวจสอบ TB
โดย ภญ.ฟรุ้งฟริ้ง [วันที่ 19/11/2559 เวลา 17:12 น.]
วันที่ 19/11/2559 เวลา 17:24 น. 85 / 1
226 ความคงตัวของ Ascorbic Acid injection
โดย พว.สุขใจ ใสสะอาด [วันที่ 19/11/2559 เวลา 16:42 น.]
วันที่ 19/11/2559 เวลา 17:03 น. 121 / 2
227 ยาRifampinมีอันตรกิริยากับยากดภูมิคุ้มกันใดบ้างที่รุนแรง
โดย จิตพิสุทธิ์ ช้อนศรี [วันที่ 19/11/2559 เวลา 16:40 น.]
วันที่ 19/11/2559 เวลา 16:59 น. 126 / 1
228 Hepatitis จากยาวัณโรคในไทยมีอุบัติการณ์เท่าไหร่ แตกต่างจากต่างประเทศหรือไม่ และปัจจัยเสี่ยงในการเกิดตับอักเสบจากยาวัณโรคมีอะไรบ้าง
โดย Warunchaya Wichajarn [วันที่ 19/11/2559 เวลา 16:30 น.]
วันที่ 20/11/2559 เวลา 10:54 น. 179 / 1
229 ยา amphotericin B มีการบริหารยาอย่างไรจำเป็นต้องป้องการการสัมผัส แสงหรือไม่และความเข้ากันได้ในสารละลายชนิดใด
โดย ภก.สวย รวยมาก [วันที่ 19/11/2559 เวลา 15:56 น.]
ยังไม่มีผู้ตอบ 119 / 0
230 ????? pleurodesis ??????? ?????????????????? ?????????????????????????????
โดย เภสัชกร [วันที่ 19/11/2559 เวลา 15:45 น.]
วันที่ 19/11/2559 เวลา 16:23 น. 8135 / 1
231 ยา Penicillin G Injection ให้ยำในผู้ป่วย meningitis อย่ำงไร
โดย นายกล้วย บวชชี [วันที่ 19/11/2559 เวลา 15:45 น.]
วันที่ 19/11/2559 เวลา 15:50 น. 94 / 1
232 ขนาดยา Amphotericin B ในผู้ป่วยไตผิดปกติควรให้ขนาดยาเท่าใด
โดย เภสัชกร [วันที่ 19/11/2559 เวลา 15:17 น.]
วันที่ 19/11/2559 เวลา 15:31 น. 113 / 1
233 น้ำมังคุดมีฤทธิ์ Anticancer หรือไม่ สาระสำคัญคืออะไร มีประโยชน์อย่างไรบ้าง
โดย เภสัชกร [วันที่ 19/11/2559 เวลา 14:36 น.]
วันที่ 19/11/2559 เวลา 14:55 น. 416616 / 1
234 ??????? anaphylactoid ??????????? ceftriaxone
โดย ประชาขน [วันที่ 19/11/2559 เวลา 14:21 น.]
วันที่ 19/11/2559 เวลา 14:34 น. 843 / 1
235 Solumedrol® หลังผสมกับตัวทำละลายแล้ว เก็บในตู้เย็นได้หรือไม่ มีความคงตัวนานเท่าไร
โดย Jintapa Kanokvorakan [วันที่ 19/11/2559 เวลา 14:16 น.]
วันที่ 19/11/2559 เวลา 14:50 น. 135 / 1
236
โดย Premchai Chaisuwannarak [วันที่ 19/11/2559 เวลา 14:08 น.]
วันที่ 19/11/2559 เวลา 14:18 น. 390 / 1
237
โดย ภญ.หยกมณีมีดั้งแล้ว [วันที่ 19/11/2559 เวลา 14:03 น.]
วันที่ 19/11/2559 เวลา 14:15 น. 1009 / 2
238 การสั่งจ่าย Tetanus antitoxin ทั้ง I.V และ I.M. ในการรักษา Tetanus ในช่องปากเหมาะสมหรือไม่
โดย เภสัชกร [วันที่ 19/11/2559 เวลา 13:57 น.]
วันที่ 19/11/2559 เวลา 14:09 น. 94 / 1
239 Pt. HIV + ve on ยา AZT, 3TC, NVP อยู่และพบว่า ตั้งครรภ์ควรปรับสูตรยาอย่างไร
โดย เภสัชกร [วันที่ 19/11/2559 เวลา 00:32 น.]
วันที่ 19/11/2559 เวลา 00:38 น. 86 / 1
240 ยา Celecoxib สามารถใช้ในผู้ป่วยโรคหอบหืดได้หรือไม่
โดย เภสัชกร [วันที่ 19/11/2559 เวลา 00:26 น.]
ยังไม่มีผู้ตอบ 135 / 0
241 ยาลดความอ้วนนี้มีผลต่อการทำใหเ้กิดภาวะเกร็ดเลือดต่ำในผู้ป่วยรายนี้ได้หรือไม่
โดย เภสัชกร [วันที่ 19/11/2559 เวลา 00:25 น.]
วันที่ 19/11/2559 เวลา 00:47 น. 171 / 1
242 ขนาดยาที่ใช้ในวัณโรคกระดูกสันหลังเหมือนกับขนาดยาในวัณโรคธรรมดาหรือไม่
โดย เภสัชกร [วันที่ 18/11/2559 เวลา 23:47 น.]
วันที่ 19/11/2559 เวลา 00:02 น. 120 / 1
243 Diazepam สามารถผสมในสารละลายเจือจางอะไรได้บ้าง
โดย เภสัชกร 56210183 [วันที่ 18/11/2559 เวลา 23:32 น.]
วันที่ 19/11/2559 เวลา 00:21 น. 100 / 1
244 10121985
โดย เภสัชกร 56210123 [วันที่ 18/11/2559 เวลา 23:25 น.]
วันที่ 22/11/2559 เวลา 17:06 น. 2790042 / 49
245 หากเลยเวลาไปฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าเข็มที่ 3 เป็นเวลา 2 สัปดาห์ควรฉีดวัคซีนต่อตามเดิมหรือควรเริ่มฉีดใหม่ตั้งแต่เข็มแรก
โดย เภสัชกร [วันที่ 18/11/2559 เวลา 21:47 น.]
วันที่ 18/11/2559 เวลา 22:15 น. 85 / 1
246 วัคซีนบาดทะยักมีผลป้องกันได้กี่ปีหลังฉีด
โดย ภก.นินา มากมี [วันที่ 18/11/2559 เวลา 20:45 น.]
วันที่ 18/11/2559 เวลา 21:41 น. 465507 / 1
247 Adverse effects
โดย Patchraporn Asipong [วันที่ 18/11/2559 เวลา 19:58 น.]
วันที่ 18/11/2559 เวลา 20:37 น. 149 / 1
248 สามารถบริหารยาทั้งสามคือ Midazolam 10 mg ใน D5W 100 ml, Insulin 100 unit, Dopamine 500 mg ใน D5W 250 ml ผ่านทาง Y-site ร่วมกันได้หรือไม
โดย พยาบาล [วันที่ 18/11/2559 เวลา 17:13 น.]
วันที่ 18/11/2559 เวลา 18:00 น. 89 / 1
249 ผู้ป่วยโรคลูปัสผู้ป่วย ต้องกำรฉีดวัคซีน influenza ได้หรือไม่
โดย ชนนิกานต์ [วันที่ 18/11/2559 เวลา 16:52 น.]
วันที่ 18/11/2559 เวลา 17:18 น. 116 / 1
250 Dobutamine, Heparin, Hydrocortisome ให้ทาง I.V drip ร่วมกันได้รือไม่ หรีอสามารถ ใช้ยาาใดร่วมกันได้บ้าง
โดย Chanbopha Tho [วันที่ 18/11/2559 เวลา 16:20 น.]
วันที่ 16/12/2559 เวลา 00:31 น. 146 / 10
251 Diazepam 10/2ml/vial สามารถผสมกับสารละลาย(เจือจาง)ใดได้บ้าง
โดย พยาบาล [วันที่ 18/11/2559 เวลา 16:04 น.]
วันที่ 18/11/2559 เวลา 16:12 น. 103 / 1
252 ในกรณีที่ผู้ป่วยเกิดภาวะ Acetaminophen Overdose อยากทราบว่าการให้ N-acetylcysteine ใน รูปแบบรับประทานนั้น มีความเหมาะสมหรือไม่
โดย เภสัชกร [วันที่ 18/11/2559 เวลา 16:02 น.]
วันที่ 19/11/2559 เวลา 13:59 น. 2804272 / 2
253
โดย เภสัชกร [วันที่ 18/11/2559 เวลา 16:01 น.]
วันที่ 18/11/2559 เวลา 16:16 น. 4856390 / 1
254 Vitamin K มี indication ใดบ้าง Vitamin K INJ 10 mg IV ให้ในเด็กได้หรือไม่ ถ้าให้ได้มีวิธีการให้ อย่างไร และต้องระวังอะไร
โดย เภสัชกร [วันที่ 18/11/2559 เวลา 15:46 น.]
วันที่ 18/11/2559 เวลา 16:15 น. 96 / 1
255 ??????????? Vancomycin ?????????????????????????????? ??????????????????????? ???????? ?? paper ????????????
โดย กนกรัตน์ [วันที่ 18/11/2559 เวลา 10:47 น.]
วันที่ 18/11/2559 เวลา 11:07 น. 465774 / 1
256
โดย นางสาว คุงโมฮยอน [วันที่ 18/11/2559 เวลา 01:35 น.]
วันที่ 18/11/2559 เวลา 02:48 น. 9327714 / 2
257 ?????????? ??????????????????????????? ???????????????????????
โดย ภญ. กชกร แสนสุข [วันที่ 17/11/2559 เวลา 22:37 น.]
วันที่ 18/11/2559 เวลา 18:11 น. 1197 / 1
258 สามารถใช ้KCl IV drip ร่วมกับยา Levofloxacin ได้หรือไม่?
โดย เภสัชกร [วันที่ 17/11/2559 เวลา 22:29 น.]
วันที่ 20/11/2559 เวลา 11:37 น. 170 / 6
259
โดย เภสัชกร [วันที่ 17/11/2559 เวลา 22:29 น.]
วันที่ 17/11/2559 เวลา 23:04 น. 5023321 / 1
260
โดย varis [วันที่ 17/11/2559 เวลา 19:58 น.]
วันที่ 17/11/2559 เวลา 20:09 น. 174 / 1
261
โดย เภสัชกร [วันที่ 17/11/2559 เวลา 17:18 น.]
วันที่ 17/11/2559 เวลา 17:39 น. 1254 / 1
262 ลักษณะอาการของการแพ้ยา Vancomycin และ Vancomycin ควรให้ที่ความเข้มข้นเท่าไร เพราะอะไร
โดย ภญ. มะลิวัลย์ สุขสำราญ [วันที่ 17/11/2559 เวลา 15:58 น.]
วันที่ 17/11/2559 เวลา 17:01 น. 141 / 1
263 การใชว้คซีน Hepatitis B ในเด็กเป็นอย่างไร
โดย เภสัชกร [วันที่ 17/11/2559 เวลา 15:22 น.]
วันที่ 17/11/2559 เวลา 15:38 น. 88 / 1
264 10121985
โดย เภสัชกร [วันที่ 17/11/2559 เวลา 15:20 น.]
วันที่ 19/11/2559 เวลา 23:08 น. 3774881 / 1
265 ผู้ป่วยรายหนึ่งถูกวินิจฉัยว่าเป็น Conjunctivitis สามารถใช้ Inf-oph แทน Dexoph ได้หรือไม่?
โดย นายตนุภัทร ทองคำใส [วันที่ 17/11/2559 เวลา 14:28 น.]
วันที่ 17/11/2559 เวลา 14:43 น. 118 / 1
266 ผู้ป่วยรายหนึ่งถูกวินิจฉัยว่าเป็น Conjunctivitis สามารถใช้ Inf-oph แทน Dexoph ได้หรือไม่?
โดย นายตนุภัทร ทอง [วันที่ 17/11/2559 เวลา 14:27 น.]
ยังไม่มีผู้ตอบ 80 / 0
267 Seretide® MDI สามารถพ่นให้ผู้ป่วยที่ได้รับการเจาะคอได้อย่างไร
โดย เภสัชกร [วันที่ 17/11/2559 เวลา 13:24 น.]
วันที่ 17/11/2559 เวลา 13:31 น. 2198047 / 1
268 ผู้ป่วยวัณโรคได้รับยา Isoniazid, Streptomycin และ Ethambutol เหมาะสมหรือไม่
โดย เสัชกร [วันที่ 17/11/2559 เวลา 13:08 น.]
วันที่ 17/11/2559 เวลา 13:34 น. 88 / 1
269 หญิงตั้งครรภ์ หากได้รับ insulin หรือ metformin ยาจะทำให้เด็กน้ำตาลต่ำหรือไม่ และเกิดผลอื่นๆหรือไม่
โดย เภสัชกร [วันที่ 17/11/2559 เวลา 13:04 น.]
วันที่ 17/11/2559 เวลา 13:13 น. 98 / 1
270 ผู้ป่วยหญิงมีโรคประจำตัวเป็น APS,RA/SLE ได้รับยา Warfarin แต่ตอ้งการเปลี่ยนไปใช้ anticoagulant ชนิดอื่น จะสามารถใช้ได้หรือไม่มีหลักฐานยืนยันประสิทธิภาพพอย่างไรบ้าง
โดย เภสัชกร [วันที่ 17/11/2559 เวลา 11:03 น.]
วันที่ 20/11/2559 เวลา 19:45 น. 984875 / 1
271
โดย เภสัชกร [วันที่ 17/11/2559 เวลา 10:25 น.]
วันที่ 19/11/2559 เวลา 22:20 น. 268 / 1
272 ?? Cellcept ???? drug interaction ????? Rifempin ???????
โดย เภสัชกร [วันที่ 17/11/2559 เวลา 10:21 น.]
วันที่ 17/11/2559 เวลา 10:53 น. 795 / 1
273
โดย แพทย์ [วันที่ 17/11/2559 เวลา 00:00 น.]
วันที่ 21/11/2559 เวลา 10:30 น. 164 / 1
274 หากมีการแพ้ยา cloxacillin สามารถใช้ยา ceftriaxone ได้หรือไม่ สูตรโครงสร้างของยาทั้งสองชนิดต่างกันอยา่งไร
โดย เภสัชกร [วันที่ 16/11/2559 เวลา 22:45 น.]
วันที่ 16/11/2559 เวลา 23:11 น. 96 / 1
275 Pneumococcal vaccine มี dose regimen การฉีดอย่างไร
โดย พยาบาล [วันที่ 16/11/2559 เวลา 20:46 น.]
วันที่ 16/11/2559 เวลา 21:10 น. 1496255 / 1
276 Norpin สามารถผสมกับ NSS ได้หรือไม่ เนื่องจากผู้ป่วยเป็นเบาหวาน
โดย นพญ.สาวิตรี จิตงาม [วันที่ 16/11/2559 เวลา 01:56 น.]
วันที่ 16/11/2559 เวลา 02:38 น. 1374344 / 1
277 ผู้ป่วยมีอาการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ และผู้ป่วยกลืนยาลำบาก แพทย์จึงสั่งให้ยา Ceftriaxone ทาง IV อยากทราบว่า ควรให้ขนาดยา Ceftriaxone กับผู้ป่วยรายนี้อย่างไร
โดย นางพยาบาล เกศรินทร์ สวยสม [วันที่ 16/11/2559 เวลา 01:54 น.]
วันที่ 16/11/2559 เวลา 02:13 น. 137 / 4
278 ยา MgSO4 50% 4 ml สามารถผสมใน NSS 100 ml (drip 4 hr) ได้หรือไม่
โดย ภญ.นัฐวดี ศรีชัย [วันที่ 16/11/2559 เวลา 01:52 น.]
วันที่ 16/11/2559 เวลา 02:06 น. 99 / 1
279 Risperidone, Trihexyphenidyl, Chlopromazine ทำให้ขาบวมหรือไม่
โดย เภสัชกร [วันที่ 16/11/2559 เวลา 01:33 น.]
วันที่ 16/11/2559 เวลา 01:41 น. 143 / 3
280 Anaphylactoid ใน CM เกิดขึ้นได้อย่างไร ปัจจัยใดบ้างที่ทำให้เกิด anaphylactoid ใน CM
โดย ภก.สมชาย [วันที่ 16/11/2559 เวลา 01:02 น.]
วันที่ 16/11/2559 เวลา 01:56 น. 105 / 1
281 INR คืออะไร ใช้วัดอะไรบ้าง INR จะสูงขึ้นในคนปกติที่ไม่ได้ใช้ warfarin ได้ในกรณีใดบ้าง ด้วยกลไกอะไร
โดย เภสัชกร [วันที่ 16/11/2559 เวลา 00:37 น.]
วันที่ 16/11/2559 เวลา 00:57 น. 3757882 / 1
282 ยาฉีด Vitamin B1
โดย นาง บริสุทธิ์ แจ่มใส [วันที่ 15/11/2559 เวลา 23:49 น.]
วันที่ 15/11/2559 เวลา 23:58 น. 100 / 1
283 7.5% NaHCO3 / 50 ml/amp แพทย์สั่ง ให้2 amp (IV) drip 1 hr q 8 hr สามารถให้ได้หรือไม่
โดย Natthaphon Tantayanukol [วันที่ 15/11/2559 เวลา 23:47 น.]
วันที่ 16/11/2559 เวลา 00:06 น. 102 / 1
284 วิธีการเตรียม Diazepam IV push ไม่ให้ตกตะกอน
โดย บัณฑิตา ฮะฮวด [วันที่ 15/11/2559 เวลา 23:46 น.]
วันที่ 15/11/2559 เวลา 23:59 น. 173 / 1
285 เม็ดยาที่มีลักษณะดังนี้คือเม็ดยาอะไร
โดย นางจำปา ทองคำ [วันที่ 15/11/2559 เวลา 23:44 น.]
วันที่ 15/11/2559 เวลา 23:58 น. 191 / 1
286 ยา levetiracetam ไม่สามารถควบคุมอาการชักได้ จะปรับขนาดยาอย่างไร
โดย เภสัชกร [วันที่ 15/11/2559 เวลา 23:25 น.]
วันที่ 15/11/2559 เวลา 23:35 น. 102 / 1
287 Colistin สามารถฉีดแบบ IV push ได้หรือไม่
โดย อังคณา รัชตเมธากร [วันที่ 15/11/2559 เวลา 22:49 น.]
วันที่ 15/11/2559 เวลา 23:01 น. 417240 / 1
288 ขนาดยา Dexamethasone ในผู้ป่วย Tuberculous Meningitis เท่าไร
โดย เภสัชกร [วันที่ 14/10/2559 เวลา 22:03 น.]
วันที่ 28/10/2559 เวลา 22:35 น. 490 / 1