ตอบคำถามทางยา

รายละเอียด :
 
อ้างอิง :
 
ความรีบด่วน :
       
พญ.จริงใจ แสนดี [ วันที่ 20/11/2559 เวลา 09:37 น. ]

รายละเอียด :
ไม่เหมาะสม เนื่องจากมีความเข้มข้นของสารละลายเกิน 30 mEq/hr ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยปวดหลอดเลือด ในบริเวณที่ให้ยา เพราะผสมด้วย NSS ในปริมาณที่น้อยเกิน (ปกติต้องผสม 1000 ml แต่คำถามบอกผสม 100 ml) และมีการให้ rate of IV infusion ที่ไวเกินไป (rate ที่เหมาะสมคือ ไม่เกิน 20 mEq/hr แต่ในคำถามให้ที่ 25 ml/hr) จะมีผลทำให้ผู้ป่วยมีอาการชักกระตุก
อ้างอิง :
๑. Administrator. Pharma Letters ฉบับเดือนตุลาคม 2556: แนวทางการบริหารยาที่เพิ่งเข้าบัญชียา รพ.หนองคายคือยา Ertapenem (invanz®) และการบริหารยา  Dipotassium Phosphate. พ.ศ. 2556. เข้าถึงได้จาก http://phamacy.nkh.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=65:pharma-letters&catid=36:pharma-letters&Itemid=54 ๒. MIMS Thailand. Dipotassium phosphate Thai Otsuka. พ.ศ. 2559. เข้าถึงได้จาก http://www.mims.com/thailand/drug/info/dipotassium%20phosphate%20thai%20otsuka/?type=brief
/นายแพทย์ วิจิต ผ่องอำไพ(คณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา) [ วันที่ 20/11/2559 เวลา 10:07 น. ] [1]
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม

1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนที่มีเครื่องหมาย * ให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด