ตอบคำถามทางยา

รายละเอียด :
 
อ้างอิง :
 
ความรีบด่วน :
       
เภสัชกร [ วันที่ 19/11/2559 เวลา 15:45 น. ]

รายละเอียด :
- pleurodesis คือ กระบวนการทางการแพทย์ที่ใช้เพื่อขจัดช่องว่างในเยื่อหุ้มปอด(pleural space) โดยการทำให้ visceral กับ parietal pleura เชื่อมติดกัน เพื่อป้องกันการเกิด effusion หรือ pheumothorax ซ้ำ - ก่อนเริ่มการทํา pleurodesis ควรมีการให้ Narcoticanalgesics (lidocaine 3 mg/kg; maximum 250 mg) และยาสงบระงับ(sedation) เนื่องจากผู้ป่วยจะเกิดความเจ็บปวดจาก sclerosing agent เตรียม sclerosing agent (โดยปกติจะใช้ปริมาณ 50-100 ml) ทําการสอดท่อ(chest tube)เข้าทรวงอกผู้ป่วยแล้วบรรจุ sclerosing agent ใส่ท่อ(chest tube) หลังจากนั้นปล่อยท่อคาไว้ 1-2 ชั่วโมง โดยไม่จําเป็นต้องขยับหมุนตัวผู้ป่วย หลังจากนั้นต่อท่อเข้ากับ suction ความดัน 20 cmH2O ทําการดูดจนกว่าสิ่งที่ออกมาจะมีปริมาณน้อยกว่า 150 ml/24-hr หากผู้ป่วยเป็น pneumothorax จะต้อง suction จนกว่าปอดจะขยายอย่างเต็มที่ - Sclerosing agent คือสารที่ใช้ทําให้เกิดการระคายเคืองและการอักเสบของเยื่อหุ้มปอด และทําให้เยื่อหุ้มปอดติดกัน โดยจะสอดท่อเข้าทรวงอกผู้ป่วยแล้วบรรจุ sclerosing agent ใส่ท่อ ตัวอย่าง sclerosing agent เช่น talc, tetracycline, minocycline, silvernitrate, iodopovidone, bleomycin
อ้างอิง :
Medical Pleurodesis. https://www.scribd.com/doc/55546975/pleurodesis-%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2 (accessed 25 september 2016).
/นายแพทย์ วิจิต ผ่องอำไพ(คณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา) [ วันที่ 19/11/2559 เวลา 16:23 น. ] [1]
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม

1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนที่มีเครื่องหมาย * ให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด