ตอบคำถามทางยา

รายละเอียด :
 
อ้างอิง :
 
ความรีบด่วน :
       
นางสาว คุงโมฮยอน [ วันที่ 18/11/2559 เวลา 01:35 น. ]

รายละเอียด :
*****แก้ไขจากคำตอบทางด้านบนนะคะ****** ยาสามารถมี Advers effect ที่ทำให้เกิด ผื่นแดงนูน และการหนาตัวในบริเวณที่ฉีดได้ ถ้าบริหารยา แบบ IV ซึ่งลักษณะผื่นแดงเป็นเส้นน่าจะมาจากการแพ้รอบๆบริเวณที่เข็มทิ่มเข้าไป และจากการที่ผู้ป่วยมีอาการข้างต้นแต่ไม่ใช่ทุกครั้งที่รับยา ภายหลังมีอาการเฉพาะช่วงเช้าโดย พยาบาลที่ทำการฉีดเป็นคนละคนกันกับช่วงเวลาอื่น จึงคิดว่าน่าจะมาจากการบริหารยาให้ผู้ป่วยในอัตราความเร็วที่ไม่เท่ากันในพยาบาลแต่ละคนเพราะสามารถเกิดผลข้างเคียงนี้ได้หากมีการบริหารยาที่เร็วเกินไป ดังนั้นจึงแนะนำให้บริหารยาด้วยวิธีIV infusion ไม่แนะนำ ให้บริหารยาโดยวิธี IV push กรณีถ้าจะบริหารยาโดยวิธี IV push จะต้อง push ช้าๆ ประมาณ 3-4 นาที จะทำให้การแพ้ที่ผิวหนัง บริเวณที่บริหารยาและผลข้างเคียงของยาลดลง
อ้างอิง :
๑.drug information handbook ๒. website of Adversdrug reaction’s community of pharmacy pactice http://thaihp.org/adr/index.php?lang=th&option=showtopic&wid=69&sub=5&forum=15
/นายแพทย์ วิจิต ผ่องอำไพ(คณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา) [ วันที่ 18/11/2559 เวลา 02:48 น. ] [1]
รายละเอียด :
ยาสามารถมี Advers effect ที่ทำให้เกิด ผื่นแดงนูน และการหนาตัวในบริเวณที่ฉีดได้ ถ้าบริหารยา แบบ IV ซึ่งลักษณะผื่นแดงเป็นเส้นน่าจะมาจากการแพ้รอบๆบริเวณที่เข็มทิ่มเข้าไป และจากการที่ผู้ป่วยมีอาการข้างต้นแต่ไม่ใช่ทุกครั้งที่รับยา ภายหลังมีอาการเฉพาะช่วงเช้าโดย พยาบาลที่ทำการฉีดเป็นคนละคนกันกับช่วงเวลาอื่น จึงคิดว่าน่าจะมาจากการบริหารยาให้ผู้ป่วยในอัตราความเร็วที่ไม่เท่ากันในพยาบาลแต่ละคนเพราะสามารถเกิดผลข้างเคียงนี้ได้หากมีการบริหารยาที่เร็วเกินไป ดังนั้นจึงแนะนำให้บริหารยาด้วยวิธีIV infusion ไม่แนะนำ ให้บริหารยาโดยวิธี IV infusion กรณีถ้าจะบริหารยาโดยวิธี IV push จะต้อง push ช้าๆ ประมาณ 3-4 นาที จะทำให้การแพ้ที่ผิวหนัง บริเวณที่บริหารยาและผลข้างเคียงของยาลดลง
อ้างอิง :
๑.drug information handbook ๒. website of Adversdrug reaction’s community of pharmacy pactice http://thaihp.org/adr/index.php?lang=th&option=showtopic&wid=69&sub=5&forum=15
/นายแพทย์ วิจิต ผ่องอำไพ(คณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา) [ วันที่ 18/11/2559 เวลา 02:28 น. ] [2]
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม

1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนที่มีเครื่องหมาย * ให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด