ตอบคำถามทางยา

รายละเอียด :
 
อ้างอิง :
 
ความรีบด่วน :
       
เภสัชกร [ วันที่ 17/11/2559 เวลา 22:29 น. ]

รายละเอียด :
ยาทั้งสองสามารถเกิด cross reaction ระหว่างกันได้
อ้างอิง :
Amanda H. Corbett,William J.Dana ,Matthew A.Fuller,Drug information handbook with international trade names index. 24th ed. Ohio : 2015. p. 498
/นายแพทย์ วิจิต ผ่องอำไพ(คณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา) [ วันที่ 17/11/2559 เวลา 23:04 น. ] [1]
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม

1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนที่มีเครื่องหมาย * ให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด