ตอบคำถามทางยา

รายละเอียด :
 
อ้างอิง :
 
ความรีบด่วน :
       
เภสัชกร [ วันที่ 17/11/2559 เวลา 10:21 น. ]

รายละเอียด :
Cellcept มี drug interaction กับ Rifampin กลไกที่เกิดยังไม่แน่ชัด แต่คาดว่าเกิดจากการเหนี่ยวนำที่ไต ตับ และ เอนไซม์ uridine diphosphate-glucuronosyltransferases ในระบบทางเดินอาหาร และ organic anion transporters และ ยับยั้งการกลับเข้ากระแสเลือดของ Mycophenolic acid จากตับ ระดับความรุนแรงในการเกิดระดับ 2 ระยะเวลาในการเกิดช้า (onset : delayed) ความรุนแรงระดับปานกลาง (severity : moderate) วิธีการบริหารจัดการ : ให้ติดตาม (monitoring) ความเข้มข้นของ Mycophenolic acid อย่างใกล้ชิดในผู้ป่วยที่ได้รับยา Cellcept และยา Rifampin ด้วยกัน รวมถึงผู้ป่วยที่ได้รับยา Cellcept หลังจากได้รับหรือหยุดยา Rifampin แล้ว
อ้างอิง :
1. Cellcept, 139 ed. bangkok: MIMS drug reference; 2015. 2. Rifampin. : drug interaction facts; 2012.
/นายแพทย์ วิจิต ผ่องอำไพ(คณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา) [ วันที่ 17/11/2559 เวลา 10:53 น. ] [1]
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม

1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนที่มีเครื่องหมาย * ให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด