ตอบคำถามทางยา

รายละเอียด :
อ้างอิง :
ความรีบด่วน :
       
เภสัชกร [ วันที่ 17/11/2559 เวลา 10:21 น. ]

รายละเอียด :
prednisone 0.5 mg https://prednisonestart.com/# 60 mg prednisone daily
อ้างอิง :
prednisone 0.5 mg https://prednisonestart.com/# 60 mg prednisone daily
Prednisone/นายแพทย์ วิจิต ผ่องอำไพ(คณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา) [ วันที่ 17/11/2559 เวลา 10:53 น. ] [1]
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม

1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนที่มีเครื่องหมาย * ให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด