• mainbanner
  • mainbanner
  • mainbanner
  • mainbanner
  • mainbanner
  • mainbanner
  • mainbanner
  • mainbanner
  • mainbanner
  • mainbanner

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ กับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ตามเกณฑ์ EdPEx ปีการศึกษา 2562 วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2563

อ่านต่อที่นี่ วันที่โพสต์ 08/09/2563

อ่านต่อที่นี่ วันที่โพสต์ 24/06/2563

กำหนดการ การปฐมนิเทศนิสิตใหม่ และเซ็นต์สัญญานิสิตเภสัชศาสตร์ วันอังคารที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563

อ่านต่อที่นี่ วันที่โพสต์ 16/06/2563

หารือความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา กับ ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ (NBT)

อ่านต่อที่นี่ วันที่โพสต์ 16/02/2564

อ่านต่อที่นี่ วันที่โพสต์ 15/08/2562

อ่านต่อที่นี่ วันที่โพสต์ 09/04/2561

Proceeding and Abstract Book of The International Conference of Pharmaceutical Sciences and Medicines 2018

อ่านต่อที่นี่ วันที่โพสต์ 10/08/2561

โครงการประชุมวิชาการนานาชาติเภสัชศาสตร์และการแพทย์ 2561 (International Conference of Pharmaceutical Sciences and Medicines; ICPAM 2018)

อ่านต่อที่นี่ วันที่โพสต์ 01/05/2561

งานประชุมวิชาการ โภชนศาสตร์เพื่อการชะลอวัย (Nutrition for Anti-aging)

อ่านต่อที่นี่ วันที่โพสต์ 01/05/2561

คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย

อ่านต่อที่นี่ วันที่โพสต์ 11/01/2564

คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผลผู้ได้รับทุนฯ

อ่านต่อที่นี่ วันที่โพสต์ 28/12/2563

คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

อ่านต่อที่นี่ วันที่โพสต์ 28/12/2563

ปฎิทินกิจกรรม

ติดตามเราได้ที่นี่