• mainbanner
  • mainbanner
  • mainbanner

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด

กำหนดการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ผู้ผ่านการคัดเลือก TCASรอบ3 ปี 2562

อ่านต่อที่นี่ วันที่โพสต์ 09/05/2562

คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

อ่านต่อที่นี่ วันที่โพสต์ 20/07/2561

คณะเภสัชศาสตร์ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

อ่านต่อที่นี่ วันที่โพสต์ 17/07/2561

อ่านต่อที่นี่ วันที่โพสต์ 15/08/2562

อ่านต่อที่นี่ วันที่โพสต์ 09/04/2561

อ่านต่อที่นี่ วันที่โพสต์ 29/03/2561

Proceeding and Abstract Book of The International Conference of Pharmaceutical Sciences and Medicines 2018

อ่านต่อที่นี่ วันที่โพสต์ 10/08/2561

โครงการประชุมวิชาการนานาชาติเภสัชศาสตร์และการแพทย์ 2561 (International Conference of Pharmaceutical Sciences and Medicines; ICPAM 2018)

อ่านต่อที่นี่ วันที่โพสต์ 01/05/2561

งานประชุมวิชาการ โภชนศาสตร์เพื่อการชะลอวัย (Nutrition for Anti-aging)

อ่านต่อที่นี่ วันที่โพสต์ 01/05/2561

คณะเภสัชศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งอาจารย์

อ่านต่อที่นี่ วันที่โพสต์ 05/08/2562

คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

อ่านต่อที่นี่ วันที่โพสต์ 15/02/2562

คณะเภสัชศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

อ่านต่อที่นี่ วันที่โพสต์ 28/01/2562

งานวิชาการ/งานวิจัย

ปฎิทินกิจกรรม

ติดตามเราได้ที่นี่